Black Eye™ Endoskopisk Markør er et kostnadseffektivt, sterilt og pyrogen fritt blekk for merking av polypper og lesjoner i mage-tarmkanalen. Merket gir et referansepunkt for påfølgende fjerning av vev.

Black Eye brukes for å merke lesjoner i mage-tarmkanalen når gastroenterologen forventer at lesjonen(e) skal fjernes kirurgisk innen 30 dager.

Den er trygg. Black Eye er et bio-kompatibel, giftfritt preparat som ikke inneholder India blekk. India blekk preparater inneholder skjellakk, fenol og ammoniakk som selv i fortynnede oppløsninger bør unngås. (India blekk er det som ble brukt som skriveblekk tidligere)

Den er steril. Black Eye er et engangsprodukt, så steriliteten er lett å opprettholde. Hver sprøyte er dampsterilisert før pakking og frakt.

Den er enkel. Hver sprøyte er forhånds fylt. Forberedelsene er enkel takket være Black Eyes «Klar til bruk» produktdesign. Må ristes kraftig før bruk.

Leveres i esker á 10 stk, i sprøyter på 5ml (TS-205).

Blue Eye™ er en ferdigblandet løftevæske for injisering i submucosa for løft av polypper, adenomer, kreft i tidlig fase eller andre mage-tarmslimhinneskader under endoskopiske prosedyrer.

Det letter endoskopiske reseksjonsprosedyrer under endoskopiske undersøkelser i øvre og nedre mage-tarmkanal, som spiserør, mage og kolon.

Den er enkel. Hver sprøyte er forhåndsfylt og kan kobles til nålen med Luer-lock. Dette forhindrer kryss-kontaminering og luftbåren smitte.

Den er trygg. Blue Eye™ er et bio-kompatibel, den inneholder hyaluronsyre 0,4%, en biopolymer naturlig til stede i menneskets hudlag (dermis). Den har en pH = 6,97

Den er effektiv. Blue Eye™ har dobbel så langt mucosa løft som vanlig saltvann og blåfargen metylenblått gjør løftet mer synlig.

Leveres i esker á 10 stk 5 ml sprøyter. (TS-905)

For mer informasjon gå til produsenten.