Programmerbar hypotermibehandling for nyfødte

Med flere ny funksjoner kan Tecotherm Neo programmeres for en komplett hypotermibehandling. Bruker kan stille inn måltemperatur, varighet og hastigheten på oppvarmingen.

Endinger kan gjøres underveis og alle endringer, innstillinger og målte parametere lagres for å senere nedlastning.

Den nye servo-kontrollen har en direkte feed-back av barnets temperatur hvert andre sekund, med oppdatering av vanntemperaturen hvert minutt for å sikre at barnets temperatur holder seg stabil.

  • Stor fargeskjerm som er lett å se i hele rommet, selv på avstand
  • Liten, lett og portabel enhet. Den tar liten plass!
  • Smidig gjenoppvarming. Holder normotermi etter oppnådd måltempertur ved slutten av behandlingen
  • Kompatibel med engangs- og flergangsrektalprober
  • Valgfri hudtemperatur
  • Kan lagre 9 forskjellige automatiske behandlingsprotokoller

Produsentens hjemmeside