Elektronisk pupillometer
Med sin avancerade design erbjuder NeurOptics NPi®-200 pupillometer kliniker kvantitativ infraröd teknologi för att på ett objektivt och exakt sätt mäta och se trender för pupillstorlek och pupillreaktivitet hos kritiskt sjuka patienter med neuronala skador.

Råd om användning
NPi®-200 har en bekväm, ergonomisk design, lättavläst LCD-pekskärm och grafik, enkel inmatning av patientidentifieringsnummer (ID) och funktioner för trender som anpassas efter klinikerns önskemål.

Läs mer på tillverkarens hemsida.

NPi®-200 Pupillometer system

NPi®-200 Pupillometer

SmartGuard™

NeurOptics® streckkodsskanner

SmartGuard™ avleser

Video