• Kingst
  • Gastroenterologi
Pull Thru® - Endoskopiske rensebørster

Med et patentert system for rengjøring av endoskoper tilbyr Pull Thru® og Stubby brush® en effektiv løsning. Pull Thru® brukes for rensing av kanalene og finnes i flere størrelser, mens Stubby brush® har børster på begge sider for å rengjøre knapper og ventiler. Pull Thru® trenger bare å dras gjennom kanalen én gang, og systemet er konstruert for å effektivisere manuelle rengjøringer av endoskoper, noe som reduserer behovet for gjentatt bruk av tradisjonelle børster.

pullthru.net.nz
Scroll