Med tidens gang har vi i Tecnimed forsterket vår identitet som selskap, og vi har lagt vekt på orienteringen mot innovasjonen når det gjelder vår forretningsstrategi, og for tiden er vi spesialisert på design og produksjon av elektronisk og elektromedisinsk utstyr, med særlig omhu i produktene for helsevernet. Tecnimeds produkter er alle laget i Italia og hovedsakelig produsert i egen eid fabrikk.

Fagområder: Anestesi/intensiv, akuttmedisin, sengeposter, pediatri, infeksjon sårbehandling, Legekontorer/helsestasjoner og privatpersoner.

Produkter: Visifocus Pro, Visiofocus og Visiofocus Mini

Visiofocus® PRO

Visiofocus®

Se mer informasjon hos produsenten