NeurOptics – Den verdensomspennende lederen innen vitenskap om pupillometri.

Drevet av en lidenskap til å hjelpe klinikere med å forbedre pasientresultatene, utvikler og markedsfører NeurOptics innovativ teknologi for bruk i akutt- og intensivmedisin, nevrologi, nevrokirurgi og anvendt forskning. Neuroptics NPi-300 er et nøyaktig, pålitelig og objektivt system som forbedrer pupillevurdering for å hjelpe til med å oppdage cerebral skade, veilede behandling og informere om prognose

Fagområder: Anestesi/Intensiv, Akuttmedisin, Sengeposter og pediatri.

Produkter: NPi-300 Pupillometer, NPi-200 Pupillometer, SmartGuard, NeurOptics strekkodeskanner, SmartGuard avleser

Video