Produsent av medisinsk utstyr, endoskopi prosedyreprodukter, infeksjonsforebygging og kontroll.

Vi lagerfører slangesett til vannspyling, slangesett med til vann/luft flaske med og uten CO2, hybridslangesett, engangsventiler, ventilkurv til vask’/sporing, spylepumper, CO2 pumpe/innsuflator, biteringer, vaskesett til skop og lagrings og transportløsninger til skop. Andre produkter kan skaffes på forespørsel

Fagområde: Gastroenterologi
Produkter:

Mer informasjon på produsentens hjemmesider.