Secureport er et mykt cyanoakrylat lim for sikring av vaskulære kateter og tetting av innstikksted.

Limet danner en fleksibel film som limer kateteret til huden for å redusere kateter-bevegelse og migrasjon samt virker som en barriere mot bakterier. Det forsvinner etter 4-7 dager.

SecurePortIV™ er:

  • Enkelt
  • Sterkt
  • Sikkert

SecurePortIV™ kan forhindre migrasjon gjennom kateteret og dermed infeksjon. Limet er har vist seg (in-vitro studier) å forhindre vekst av gule stafylokokker og mikrober som kan gi alvorlig infeksjon slik som pseudomonas og candida hos immunsvekkede.

Se Veileder for forebygging av infeksjoner ved bruk av intravaskulare katetre/ samt Kateterfiksering og bandasjering av innstikksted hos FHI.

I den siste nettsiden finner vi bl.a.: «Sårliming er det nyeste tiltaket innen kateterfiksering. Flere randomiserte kontrollerte studier konkluderer med at liming av såret/innstikkstedet i kombinasjon med steril semipermeabel transparent bandasjemateriell er bedre enn fiksering med suturer og semipermeabel transparent bandasje, både for barn og voksne, på perifere og sentrale intravaskulære katetre (6-10).»