Principelle tilbyr produkter og tjenester til distributører og klinikere som er interessert i resultater. Klinisk utfall er det som teller. Spesialistpersonell hos våre distributører, leger og sykepleiere tar alle sikte på at arbeidet deres skal være effektivt. Det er en prestasjon i dagens kliniske og forretningsmessige setting.

Fagområder: Radiologi, Legekontorer/helsestasjoner, Sårbehandling

Produkter: produkter fra Principelle

Mer informasjon på produsentens hjemmeside