NPi-300 er den nyeste generasjonen av pupillometeret fra Neuroptics

NeurOptics NPi-300 pupillometer er en håndholdt automatisert enhet som gir en nøyaktig, pålitelig og objektiv måling av pupillstørrelse og reaktivitet.

Automatisert pupillometri er i ferd med å bli akseptert som beste praksis for pupillevurdering hos pasienter som skal legges inn eller ligger inne på sykehus. Det brukes på avdelinger hvor det utføres pupilleevaluering for nevrologisk undersøkelse, for eksempel på akuttmottaket, intensivavdelinger, Legevakten, intermediær avdelinger eller sengeposter.

NPi-300 har:

  • infrarødt kamera og LED lys for å måle størrelse og reaksjon på pupillen
  • integrert skanner som gjøre det mulig å skanne inn pasient-ID direkte i SmartGuard
  • Moderne brukergrensesnitt
  • Ergonomisk gripehandtak for enkel bruk
  • Oppgradert tasteknapper som er vanntett for enkel og sikker rengjøringrengjøring
  • Trådløs ladestasjon