Blue Eye™ er en ferdigblandet løftevæske for injisering i submucosa for løft av polypper, adenomer, kreft i tidlig fase eller andre mage-tarmslimhinneskader under endoskopiske prosedyrer. Leveres i sprøyter på 5cc. 10 sprøyter pr salgsenhet.

Sprøytene settes med injeksjonsnål. 


Det letter endoskopiske reseksjonsprosedyrer under endoskopiske undersøkelser i øvre og nedre mage-tarmkanal, som spiserør, mage og kolon.


Den er enkel. Hver sprøyte er forhåndsfylt og kan kobles til nålen med Luer-lock. Dette forhindrer kryss-kontaminering og luftbåren smitte.


Den er trygg. Blue Eye™ er et bio-kompatibel, den inneholder hyaluronsyre 0,4%, en biopolymer naturlig til stede i menneskets hudlag (dermis). Den har en pH = 6,97


Den er effektiv. Blue Eye™ har dobbel så langt mucosa løft som vanlig saltvann og blåfargen metylenblått gjør løftet mer synlig.

Produsentens hjemmeside