Biteringene oppleves å være anatomisk stabile og at materialet er komfortabelt å bite i. Produktet beskytter mot tannskader.

Bitering voksen, uten strikk, enkle
Bitering voksen, med strikk

Produktet importeres fra Kangjin