• Medivators
  • Gastroenterologi
Medivators - Slangesett

Medivators tilbyr unike løsninger for smittevern innen gastroenterologi ved å produsere forbruksutstyr som fokuserer på å eliminere smittekilder og forenkle personalets hverdag. De har blitt anerkjent for produkter som Endo SmartCap og Endogator. Endo SmartCap er designet for å forenkle og redusere den tidkrevende rengjøringen av flergangs luft/vann-flasker. Det kan brukes med alle skop og er tilgjengelig med CO2-tilkobling i tillegg til standardmodellen.

steris.com
Scroll