Given Imaging

Smartpill trådløs måling av GI-transitt data

SmartPill er et system med en trådløs kapsel som måler pH, trykk og temperatur gjennom hele mage-tarmkanalen. Den kan brukes for evaluering av gastrointestinale motilitetsforstyrrelser som forsinket passasje gjennom magesekken og forstoppelser.

SmartPill gir informasjon om magesekkens tømmingstid, transitt tid for tynntarm og tykktarm, samt den totale tiden gjennom mage-tarmkanalen.

Undersøkelsen kan gjøres poliklinisk. Når pasienten har svelget kapselen kan han/hun leve som vanlig. Når undersøkelsen er ferdig leveres SmartPill mottakeren inn til avdelingen som overfører dataene til en Pc. Programvaren MotiliGI viser resultatene fra undersøkelsen ved hjelp av grafer og tall.

SmartPill – Evaluerer transitt data fra hele mage-tarmkanalen i en test. 
SmartPill – Strålingsfri motilitetstest.
SmartPill – Enkelt å bruke og spille inn data i 5 døgn.

Les mer på Given Imaging

2017-04-22T13:14:29+00:00