Black Eye™ Endoskopisk Markør er et kostnadseffektivt, sterilt og pyrogen fritt blekk for merking av polypper og lesjoner i mage-tarmkanalen. Merket gir et referansepunkt for påfølgende fjerning av vev.

Black Eye brukes for å merke lesjoner i mage-tarmkanalen når gastroenterologen forventer at lesjonen(e) skal fjernes kirurgisk innen 30 dager.

Den er trygg. Black Eye er et bio-kompatibel, giftfritt preparat som ikke inneholder India blekk. India blekk preparater inneholder skjellakk, fenol og ammoniakk som selv i fortynnede oppløsninger bør unngås. (India blekk er det som ble brukt som skriveblekk tidligere)

Den er steril. Black Eye er et engangsprodukt, så steriliteten er lett å opprettholde. Hver sprøyte er dampsterilisert før pakking og frakt.

Den er enkel. Hver sprøyte er forhånds fylt. Forberedelsene er enkel takket være Black Eyes «Klar til bruk» produktdesign. Trenger ikke å riste sprøyten før bruk.

Leveres i esker á 10 stk, i sprøyter på 5ml (TS-205).

Blue Eye™ er en ferdigblandet løftevæske for injisering i submucosa for løft av polypper, adenomer, kreft i tidlig fase eller andre mage-tarmslimhinneskader under endoskopiske prosedyrer.

Det letter endoskopiske reseksjonsprosedyrer under endoskopiske undersøkelser i øvre og nedre mage-tarmkanal, som spiserør, mage og kolon.

Den er enkel. Hver sprøyte er forhåndsfylt og kan kobles til nålen med Luer-lock. Dette forhindrer kryss-kontaminering og luftbåren smitte.

Den er trygg. Blue Eye™ er et bio-kompatibel, den inneholder hyaluronsyre 0,4%, en biopolymer naturlig til stede i menneskets hudlag (dermis). Den har en pH = 6,97

Den er effektiv. Blue Eye™ har dobbel så langt mucosa løft som vanlig saltvann og blåfargen metylenblått gjør løftet mer synlig.

Leveres i esker á 10 stk 5 ml sprøyter. (TS-905)

For mer informasjon gå til produsenten.