Hemostaseklips, reposisjonsbar og roterbar

  • Kan dreies 360 grader
  • Kan åpnes opp til 11mm og videre til 16mm ved behov
  • Kan åpnes og lukkes mange ganger før den settes
  • Løsner ved et ‘klikk’, ikke behov for å skyve den løs fra festet
  • Kan fjernes med slynge etter at den er satt, eget spor i metallet til å feste slyngen
  • Lengde 230 cm

Sett inn: Bilde fra slide i presentasjon (viser alle funksjoner)
Link/sett inn: Tips for bruk (ligger på F)
Link til produsent.