Veinlite® er en liten og lett venefinner. Kan brukes på barn og voksne.

Den nye Venilite NEO kan vise både vener og arterier med lys i 3 forskjellige farger.

Veinlite® produserer en ring med sterkt LED-lys ned på et hudområde (en teknikk som kallas transilluminering) så de underliggende blodkarene blir tydelige og klare uten skygger. Veinlite®-modellene hjelper ikke bare å lokalisere venene, enhetene kan også stase dem ved å forsiktig trykke enheten mot huden, strekke huden og derved forhindre at venen ruller, for å lette iv-adgangen.

Veinlite® finns i flere utgaver tilpasset til forskjellige behandlingsalternativ og pasientgrupper. De er håndholdt og intuitive og krever minimalt med opplæring.

Det handler om forskjellig bølgelengde
Det oransje LED-lyset gir den beste bølgelengden for absorpsjon av deoksygenert blod i årene og gir den beste kontrasten for å se venene. TransLite har patent på bruken av denne bølgelengden for å finne vener (patent nr. US 7,874,698 B2). Det røde LED lyset har en lengre bølgelengde og brukes for å vise dypere vener og ved mørkere pigmentert hud.

Hvilken modell passer for dere?

Produsentens hjemmeside