Visiofocus® er et berøringsfritt klinisk termometer, utviklet til bruk på sykehus og i hjemmet. Finnes i to versjoner, en blå sykehusversjon hvor brukeren forflytter seg fra rom til rom og en hvit versjon hvor termometeret brukes og oppbevares i samme rom, f.eks legekontor. Termometeret har en fastsatt avstand for presis måling av temperatur og viser temperaturer mens du måler. Termometeret gir helsepersonell og private brukere et enkelt verktøy for presis og hygienisk måling av temperatur.

Visiofocus® er hygienisk og enkel å bruke:

  • Det eneste i verden som projiserer temperatur og indikerer riktig avstand samtidig.
  • Visiofocus® er stille og berører ikke huden.
  • Visiofocus® måler også temperatur av gjenstander, mat, væsker (1-55 ° C), på huden og i miljøet.
  • Displayet lyser i fem farger med nøyaktige målinger.

Visiofocus® er et berøringsfritt klinisk termometer, utviklet til bruk på sykehus. Termometeret gir leger og annet helsepersonell et enkelt verktøy for presis og hygienisk måling av temperatur.

Visiofocus® er klinisk godkjent til å måle sentral temperaturer mellom 34,0 – 42,5 °C. Termometeret trenger ikke å vaskes eller desinfiseres mellom hver pasient og krever ikke bruk av dyrt hygienisk forbruksmateriell.

Visiofocus® måler pasienttemperatur i løpet av et par sekunder.

Visiofocus® kalibreres manuelt eller automatisk og tilpasser seg romtemperatur umiddelbart, takket være to eksklusive patenterte systemer:

  • MQCS (Manual Quick Calibration System): et funksjonelt system som tillater en umiddelbar stabilisering. MQCS er spesielt nyttig for ambulanser og leger, da termometeret gjerne brukes i miljøer med ulik temperatur.
  • AQCS (Automatic Quick Calibration System): aktiveres og tillater rask stabilisering av termometeret til romtemperatur.

Termometrene er:

  • Hygienisk, er aldri i kontakt med pasienten.
  • Komfortabel, siden termometeret ikke er i kontakt med pasienten, kan målingene gjøres mens pasienten sover.
  • Presis, måler kroppstemperaturen konsistent, repeterbart og nøyaktig.
  • Unik, brukeren har full kontroll på målested og distanse og man unngår pasientavhengige feilkilder, som ørevoks.

Nytt termometer Visiofocus® Mini:

En mindre utgave av Visiofocus som viser temperaturen direkte på pasienten. Før termometeret mot pannen, termometeret viser temperaturen i pannen. Lagrer de 9 siste målingene. Med Visiofocus Mini kan du måle temperaturen til babyen uten å forstyrre barnet, ingen lyd eller berøring.

Privatpersoner kan kjøpe termometrene direkte fra oss. Ta kontakt

Visiofocus® PRO

Visiofocus®

Se mer informasjon hos produsenten