SECUREPORTIV ™ er et katetersikringslim som skal påføres som et filmdannende feste og
tetningsmiddel ved vaskulære innstikksteder. Filmen limer kateteret til huden for å redusere
kateterbevegelse. Det brukes som et tetningsmiddel for å beskytte kateter innstikksted for å forhindre vekst
av overflatebakterier, hindre migrasjon gjennom kateteret og i tillegg gi en fuktighetsbarriere.
SECUREPORTIV™ bør brukes sammen med en gjennomsiktig bandasje på både kort- og langtidsliggende
vaskulære katetre, som f.eks PVK, SVK og PICC.

SECUREPORTIV™ har vist seg å immobilisere bakterier i in-vitro studier med gram+ og gram- bakterier
og sopp inkludert MRSA, Stafylokokker epidermidis, Pseudonomas aeruginosa, Candida albicans og
Corynebacterium pseudodiptheriticum, ved å forhindre utilsiktet migrasjon gjennom kateterets innstikksted.
SECUREPORTIV ™ tetter effektivt kateterinnstikkstedet.

Opplæring på internett:
www.spivtraining.com

Link til produsenten:
https://adhezion.com/products/secureportiv/