Elektronisk pupillometer
Hyppige pupille-evalueringer er en del av protokollen for kritisk syke pasienter. Pupille lysrefleks og størrelse har tradisjonelt blitt brukt som et klinisk parameter og en prognostisk indikator. NeurOptics® NPi® Pupillometer er en håndholdt enhet som gir helt en helt nøyaktig, pålitelig og objektiv pupille størrelse og reaktivitet uavhengig av hvem som evaluerer. Enheten kan også gjøre det mulig for klinikere å oppdage misdannelser i pupillen tidligere enn med det blotte øye og dermed gjøre det mulig å gripe inn tidligere.

NPi®-200 Pupillometer system

NPi®-200 Pupillometer

  • Gir en nøyaktig, pålitelig og objektiv pupillestørrelse og reaktivitet.
  • Pupille reaktivitet som vises numerisk, slik at både endringer i størrelse og reaktivitet kan trendes over tid slik som andre vitale tegn.
  • Et infrarødt kamera, høy presisjon optikk, prosessor og LED-lyskilde.
  • EPJ kompatibel.

SmartGuard™

  • “single-patient-use” device med smart-card teknologi.
  • All pasient data lagres i SmarGuard minne.
  • Forenkler opplasting av data til EPJ systemet.

NeurOptics® strekkodeskanner

Skanner enkelt og rakst pasient ID inn til SmartGuard.

Skanning av pasient ID trengs kun ved først programmering av SmartGuard.

SmartGuard™ avleser

Enkel USB tilkobling tillater avleser automatisk å laste opp pasient data fra SmartGuard® inn til sykehusets EPJ system.

Video