Monidrop-løsning for mer presis intravenøs administrasjon og bedre pasientbehandling

Trygt og sikkert, pluss enkel å bruke

Monidrop® er perfekt for bruk på isolater, man får full oversikt over infusjonen på utsiden av rommet.

Monidrop® oppsettet gjør den pågående intravenøse infusjonen lett synlig, også via fjernovervåkning til IV Screen. Se og overvåk infusjonen til pasientene utenfor pasientrommene. Monidrop®-enheten festes enkelt på et vanlig infusjonsaggregat. Skjermen viser klart og tydelig infusjonshastighet, totalt volum, tid og mål-verdi relatert til volum og hastighet.

Monidrops® brukervennlige løsning letter sykepleiernes arbeid, samtidig som den sparer inn tid og forbedrer kvaliteten og sikkerheten på pleien.

Monidrop® hjelper deg med å stille infusjonshastigheten nøyaktig og reduserer risikoen for feil. Det er behov for færre besøk til hver pasientseng, noe som letter overvåking og pasientbehandling spesielt for isolater og vanlige rom om natten.

Monidrop overvåker infusjonen og sender informasjon til en sentralenhet IV Screen. Den regulerer ikke flow i settet.

Systemet er designet for å bruke på f.eks. sengeposter hvor sykepleierne ikke står ved siden av pasienten, så de slipper å gå inn på rommene for å sjekke infusjonen.

Her er produsentens oversikt over produktet

Monidor sin hjemmeside