SecurePortIV™ er et mykt cyanoakrylat lim for sikring av vaskulære kateter og tetting av innstikksted.

Limet danner en fleksibel film som limer kateteret til huden for å redusere kateter-bevegelse og migrasjon samt virker som en barriere mot bakterier. Filmen limer kateteret til huden for å redusere kateterbevegelse, migrasjon og/eller kateter forflytning. Det brukes som et tetningsmiddel for å beskytte kateter innstikksted for å forhindrer vekst av overflatebakterier, hindre migrasjon gjennom kateteret og i tillegg gi en fuktighetsbarriere. SECUREPORTIV™ bør brukes sammen med en gjennomsiktig bandasje på både kort- og langtidsliggende vaskulære katetre, som f.eks PVK, SVK og PICC.

SecurePortIV™ er:

  • Enkelt
  • Sterkt
  • Sikkert

SecurePortIV™ kan forhindre migrasjon gjennom kateteret og dermed infeksjon. Limet er har vist seg (in-vitro studier) å forhindre vekst av gule stafylokokker og mikrober som kan gi alvorlig infeksjon slik som pseudomonas og candida hos immunsvekkede.

SECUREPORTIV ™ kateter sikring lim skal påføres som et filmdannende feste og tetningsmiddel ved det vaskulære innstikkstedet.

Produsentens hjemmeside