Loading...
Inclino – distributør av medisinsk utstyr til sykehus i Skandinavia 2017-08-26T21:54:36+00:00

Velkommen til Inclino

Inclino as er distributør av medisinsk utstyr til sykehus i Skandinavia. Vi samarbeider med flere internasjonalt ledende produsenter av utstyr innen gastroenterologi, anestesi/intensiv og radiologi. Vi har som målsetning å ha høy faglig kompetanse om de produktene vi selger i tillegg til å yte god service til våre kunder.

Vi har utstyr for undersøkelse og behandling i mage-/tarmkanalen (Gastroentereologi), utstyr for behandling av pasienter på intensivavdeling, akuttmottak og operasjon (Anestesi/intensiv) samt utstyr som benyttes ved undersøkelser med røntgen, CT ,MRI og intervensjonsradiologi (Radiologi).

Anestesi/intensiv

Tecnimed

KIMAL

NeurOptics

Qualiteam

Radiologi

Surefire Medical

Gastroenterologi

Forbruksvarer gastroenterologi

The Standard

Medivators

Given Imaging

Intelligent Endoscopy

Sårbehandling

Advancis