Velkommen til Inclino.


Inclino as er distributør av medisinsk utstyr til sykehus i Skandinavia. Vi samarbeider med flere internasjonalt ledende produsenter av utstyr innen gastroenterologi, anestesi/intensiv og radiologi. Vi har som målsetning å ha høy faglig kompetanse om de produktene vi selger i tillegg til å yte god service til våre kunder.

 

 

 

Gastroentereologi

Utstyr for undersøkelse og behandling i mage-/tarmkanalen

Les mer >

 

 

 

 

Anestesi/intensiv

Utstyr for behandling av pasienter på intensivavdeling, akuttmottak og operasjon

Les mer >

 

 

 

 

Radiologi

Utstyr som benyttes ved undersøkelser med røntgen, CT ,MRI og intervensjonsradiologi.

Les mer >